Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne (dalej: Usługodawca), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu podjęcia przez Usługodawcę na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem zawartej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celu marketingu własnych produktów i usług Usługodawcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Usługodawcę wyłącznie: podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa. Usługodawca informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

1) Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych: Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne, informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

2) Akceptacja regulaminu: Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) potwierdzam udostępnienie przez Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa ul. Sowia 13 B, 62-080 Tarnowo Podgórne regulaminu Usług świadczonych drogą elektroniczną i niniejszym potwierdzam zapoznanie się z jego treścią i akceptację regulaminu.